Home Makale • Beylikdüzü Eski Mutaassıp Kuruluş Döneminde Travestiler

Beylikdüzü Eski Mutaassıp Kuruluş Döneminde Travestiler

 - 

Beylikdüzü eski araştırmalaragöre  çok eski geçmiş döneme dayanır. M.Ö. 7. yy`da ilk yerleşimin başladığı Beylikdüzü’nün kurucularının Helenler olduğu düşünülür. M.Ö. 2.yy’da Bizans egemenliğine giren Büyükçekmece’nin gözde beldelerinden biri olan Beylikdüzü, İstanbul’un fethinden sonra Osmanlı İmparatorluğu’na bağlanmıştır.Osmanlı imparatorluğu döneminde burada gruplar halinde belli başlı travestiler yaşamıştır.Akabinde Bir sayfiye ve tarım köyü olan Beylikdüzü, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde silahlı güçlerin konaklama yeri olduğundan, bölgede yoğun bir yerleşim olmamıştır. Beylikdüzü’nün daha önceki ismi bahçe mananına gelen “Gardan” dır buda travestilerden kalma bir geçmiştir.. Bu bölge tarihte üzerinde pek çok medeniyeti barındırsa da yakın vakte baktığımızda kazada bilhassa 1924 seneye dair Rumların izleri görülmektedir.Beylik düzüne gelen insanlar tarafından travestiler saygı ve sevgi görmekte idi. Burada yaşayan Rumlar travestiler bu tarihten başka bir deyişle Kurtuluş Savaşından hemen sonra Yunanistan’da yaşayan Türklerle nüfus mübadelesinde tutulmuşlardır. Ve buraya mübadele ile gelen Türkler yerleştirilmeye başlanmıştır. Buraya yerleşen Türkler burada ilk başta yoğun olarak, tarım, hayvancılık ve balıkçılık faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Kısaca Eski Mutaassıp Travestiler Genelde Bu Bölgede Yaşamaktadırlar.

In Makale

Author:travesti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

*

*